Najbrži sustav
kontrole težine

Kava izmjerena u gramima,
točnost zajamčena u vremenu: nastanak uređaja XGi

Za pripremanje kvalitetnog espressa potrebno je pridržavati se nekih osnovnih, ali važnih pravila. Jedno od pravila jest održavanje ustaljene doze kave. Zbog toga je poduzeće Fiorenzato patentiralo uređaj XGi, mlinac za kavu opremljen dozatorom, kojim vam se omogućava postavljanje točne količine kave koja se jednom ispušta, a koja se izračunava u gramima, čime se jamče uvijek savršene doze.

Koja je tajna?

Upotrebom mjerne ćelije u donjem dijelu mlinca XGi za kavu i softvera kojim se bilježe i obrađuju podatci, svaka pojedinačna doza mješavine uvijek ima točnu potrebnu količinu kave, čime se jamči pripremanje savršenog napitka u šalici.

Tehnološka savršenost ostaje jednostavna.

Tehnološka savršenost ostaje jednostavna.

Jednostavno postavite željene grame za jednu, dvostruku ili trostruku dozu i softver će automatski izračunati vrijeme potrebno za doziranje točne količine.

Mjerna ćelija smještena na dnu mlinca za kavu, komunicirajući sa softverom, neprestano prati ukupnu težinu mlinca za kavu, provjeravajući odgovara li gubitak težine željenim gramima nakon svakog mljevenja.

Fiorenzato USA Fiorenzato USA

Bilten

Konstantna ažuriranja novosti iz svijeta poduzeća Fiorenzato.